فعالیتهای ما :

1- انواع هالوفایبرممبران به ظرفیت 12میلیون کیلومتر در سال

2- انواع ست همودیالیز به همراه کلیه قطعات ظرفیت 8 میلیون در سال

3- انواع سوزن فیستولا به همراه کلیه قطعات ظرفیت 6 میلیون در سال .

4- انواع فیلتر دیالیز به همراه کلیه قطعات ظرفیت در سال اول 2 میلیون و در سال دوم 5 میلیون.


فعالیتهای ما :

1- انواع هالوفایبرممبران به ظرفیت 12 میلیون کیلومتر در سال .

2- انواع ست همودیالیز به همراه کلیه قطعات ظرفیت 8 میلیون در سال .

3- انواع سوزن فیستولا به همراه کلیه قطعات ظرفیت 6 میلیون در سال .

4- انواع فیلتر دیالیز به همراه کلیه قطعات ظرفیت در سال اول 2 میلیون و در سال دوم 5 میلیون .بسته بندی و استریل

این شرکت با استفاده از ماشین آلات بسته بندی اروپایی روز دنیا ، محصولات را به تفکیک توسط بهترین متریال گرید بسته بندی می نماید

Packaging

بسته بندی و استریل

این شرکت با استفاده از ماشین آلات بسته بندی اروپایی روز دنیا ، محصولات را به تفکیک توسط بهترین متریال گرید بسته بندی می نماید.


Packaging
Mahan Med Meimeh Kish

طرح توسعه

شرکت مهان مد میمه کیش در طرح های توسعه خود علاوه بر گسترش تولیدات خود ، تولید انواع بسته بندی پودر بی کربنات سدیم و محلول های دیالیز را دست اقدام دارد.

طرح توسعه

شرکت مهان مد میمه کیش در طرح های توسعه خود علاوه بر گسترش تولیدات خود ، تولید انواع بسته بندی پودر بی کربنات سدیم و محلول های دیالیز را دست اقدام دارد.


Mahan Med Meimeh Kish

به امید شفای عاجل بیماران

مدیریت سایتخانه